Grupės

Vartotojų priskyrimas grupėms. Specialių teisių grupei suteikimas.