Vartotojai

Vartotojų, naudojančių sistemą įvedimas / importavimas, susiejimas su kitomis sistemomis (pvz. LDAP). Vartotojų priskyrimas teisių grupėms, prieigos lygio modulyje nurodymas, individualių teisių priskyrimas. Vartotojo paskyros duomenų valdymas.