Užduotys

Individualūs, bendrieji užduočių sąrašai. Užduočių kontrolė. Dokumentai užduotyse. Užduotys užduotyse. Patogus grupavimas, filtravimas.