2017-06-07 Dedikuojamės Debesų biurui

Visą dėmesį pradedame skirti VVS Debesų biuras vystymui.