2016-12-31 Funkcijų išplėtimas

Atliktas dar vienas visaapimantis VVS funkcijų išplėtimas, adaptavimas.