2012-06-31 Gamybos valdymas GO

Įgyvendinome projektą „Darbo našumo didinimas diegiant spaustuvės informacines sistemas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „E – Verslas LT“.