Resursų rezervavimas, apskaita

Užregistruojami visi naudojami resursai: salės, įrankiai, automobiliai, k.t. Prie resursų saugomos susijusios instrukcijos, vykdoma eksploatacinių medžiagų apskaita, priskiriamas resurso valdytojas.

VVS tvirtinama resurso poreikio kortelė. Resurso naudojimas rezervuojamas naudojimo kalendoriuje. Apie resurso poreikį informuojami visi resursą aptarnaujantys asmenys (jei tai automobilis - tuomet vairuotojas). Aptarnaujančių asmenų kalendoriuose taip pat rezervuojamas laikas. Apskaitomi visi su resursu susiję pagrindiniai ir šalutiniai kaštai, pateikiamos visos susijusios ataskaitos.

Galimybė priskirti resurso valdytoją. Galimybė surišti visus naudojamus resursus gamybos procese. Resurso limito kontrolė. Resurso eksploatacinių medžiagų kontrolė. Veiksmai, susiję su resurso priežiūra.

 

Užsisakykite verslo valdymo sistemos DEBESŲ BIURAS prezentaciją!

Atvyksime, pademonstruosime. 

Aptarsime poreikius, kainas ir galimybes.